פרופיל זווית

פנו אלינו

אספקת פרופילי זוויות בעלי זווית חדה ועגולה. פרופילי אלומיניום סטנדרטיים במגוון מידות, עיבודים וגימורים. ביצוע חיתוך הפרופילים במקום.

זוויות פינות חדות

פרופיל זוויתן פינות חדות

g/m tmm Bmm Amm
 4684  8  75 150
 643  1.5  25 135
 1272  3  30 130
 4255  8  80 125
 5130  10  80 120
 772  2  25 120
 734  2  18 120
 1892  4.75  50.8 101.5
 2495  6  60 100
 1957  5  50 100
 1190  3  50 100
 1468  4  40 100
 745  2  40 100
 637  2  20 100
 626  2  18 100
 472  1.5  18 100
 431  1.5  18 90
 1404  4  46 88
 1687  5  50 80
 1360  4  50 80
 1012  3  48 80
 1847  6  40 80
 391  1.5  18 80
 556  2  25 80

זוויות פינות חדות

פרופיל זווית פינות חדות

g/m tmm Bmm Amm
 583  2  40 70
 786  3  30 70
 475  2  20 70
 350  1.5  18 70
 304  1.3  18 70
 321  1.5  11 70
 961  4  30 63
 1037  4  40 60
 310  1.5  18 60
 821  4  30 50
 623  3  30 50
 394  2  25 50
 367  2  20 50
 270  1.5  18 50
 216  1.5  18 50
 767  4  30 45
 640  4  22 41
 367  2  30 40
 527  3  28 40
 735  4.5  25 40
 502  3  25 40
 700  4.5  22 40
 313  2  20 40
 230  1.5  18 40
 270  2  12 40
 286  2  20 35
 151  1.5  4 34.8

זוויות פינות חדות

פרופיל זווית פינות חדות

g/m tmm Bmm Amm
286  2  25 30
 767  4  20 30
 381  3  20 30
 259  2  20 30
 183  1.4  20 30
 190  1.5  18 30
 164  1.3  18 30
 232  2  15 30
 205  2  10 30
 360  3  20 27
 193  2  11.2 26.2
 340  3  20 25
 232  2  20 25
 176  1.5  20 25
 153  1.3  20 25
 143  1.2  20 25
 205  2  15 25
 125  1.25  15.9 22.2
 110  1.2  15 20
 152  2  10 20
 65  1  6 19
 107  1.5  11 17

Angles – round corners

פרופיל זווית פינות עגולות

Amm Bmm tmm R1mm g/m
1363 2 4 25.4 105

להצעת מחיר:

Contact Us