פרופיל ריבועי פינות עגולות

פנו אלינו

אספקת פרופילי ריבוע פינות עגולות. פרופילי אלומיניום סטנדרטיים במגוון מידות, עיבודים וגימורים. ביצוע חיתוך הפרופילים במקום.

ריבוע פינות עגולות

פרופיל ריבוע פינות עגולות

g/m R2
mm
R1
mm
t
mm
A
mm
2158 0.3 2 1.9 103.6
2112 0.3 1.5 2 100
1529 7 9 2 76.2
1077 7.6 9 1.4 76.2
2254 6.5 9.5 3 76
1667 0.5 3 2.5 65
812   9 1.25 65
729 1 2  1.4 50
1162 1 2.5 25 46
1226   5 3 42.5
3655 2 4 10.85 41.6
998 0.3 2.5  2.5 40
1114 0.5 3 3 38
830 6.4 8.8 2.4 37
475 10 11.4 1.4 37
742 0.25 1  2.25 33
591 0.5 2.5 2 30
311 0.3 1 1 30
705 0.3 3 3 25.4
587 0.3 3 2.5 25
478 1 3 2 25
365 1.5 3 1.5 25
282 2.5 4 1.5 20
214 2.5 3 1.5 15.2
220 2.5 3 1.5 15
219 1 1 1.5 15
177 0.3 0.9 1.2 15
181 0.3 1.5 1.5 13

להצעת מחיר:

Contact Us